Regulamin sklepu internetowego www.trafmet.pl

I definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.trafmet.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca  – Trafmet Piotr Gumienik, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie (31-261) przy ulicy Wybickiego 1/72, NIP 8621550563; REGON 368498360; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.trafmet.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia
i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.trafmet.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Trafmet, działający pod adresem www.trafmet.pl, prowadzony jest przez Trafmet Piotr Gumienik z siedzibą w Krakowie (31-261) przy ulicy Wybickiego 1/72, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. NIP: 8621550563, REGON:  368498360, KONTO BANKOWE 34 1140 2004 0000 3002 7714 3301.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Dokumentem sprzedaży jest faktura Vat.
 8. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.

III Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub mailowo: biuro@trafmet.pl
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 4. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).
 5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia zamówienia. Czas ten może ulec zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie. O takich przypadkach Klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie z ustaleniem indywidualnego terminu realizacji zamówienia.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

IV Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  – Imię i nazwisko
  – Opcjonalnie Nazwa firmy
  – Kraj
  – Ulica
  – Kod pocztowy i miasto
  – Telefon
  – Adres e-mail
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 4. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych.
 5. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym. Umowa zostaje zawarta i jest wiążąca w momencie gdy status realizacji zamówienia zostaje ustawiony na „gotowe do wysłania”. O fakcie tym informujemy osobnym mailem wysłanym na adres zamawiającego.  Pierwszy automatyczny mail, który zawiera wszystkich istotne elementy zamówienia, nie stanowi przyjęcia oferty, lecz informuję klienta o tym, że jego zamówienie wpłynęło.

V Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Sposoby i koszty dostawy:

Firma kurierska DPD

Płatność przelewem tradycyjnym, BLIKiem, metodą PayPo lub Przelewy 24 – 18 zł

Firma kurierska InPost

Płatność przelewem tradycyjnym, BLIKiem, metodą PayPo lub Przelewy 24 – 15 zł

Paczkomaty InPost 

Płatność przelewem tradycyjnym, BLIKiem, metodą PayPo lub Przelewy 24 – 10,99

Zamówienia o wartości koszyka równej i wyższej niż 250 zł realizowane na terenie Polski, płatne przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem Przelewy24 są wysyłane na koszt Sprzedawcy kurierem InPost lub do paczkomatu InPost.

Rezygnacja z części produktów, skutkuje utratą prawa do darmowej wysyłki (jeśli wartość zatrzymanych produktów będzie niższa od kwoty minimalnej dla darmowej dostawy), spowoduje to pomniejszenie kwoty zwrotu odpowiednio o koszt przesyłki.

Składając zamówienie za pobraniem klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wysyłką.
Deklarowany czas doręczenia to 24h od nadania przesyłki. Maksymalny czas doręczenia wynosi 3 dni.

 1. Płatność za zamówienie:
 • przelewem na konto bankowe, numer konta do wpłaty:  mBank 34 1140 2004 0000 3002 7714 3301, UWAGA: W nazwie odbiorca wpisać: TRAFMET Piotr Gumienik
 • za pośrednictwem Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • BLIK
 • PayPo – kupujesz dzisiaj, płacisz za 30 dni. Więcej o PayPo przeczytasz tutaj – jak działa PayPo

Koszty dostaw zagranicznych są ustalane indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie ze sklepem. Nie realizujemy przesyłek zagranicznych za pobraniem.

VI Prawo odstąpienia od umowy (zwrot lub wymiana)

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. Postanowienia dot. prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie Sklepu w zakładce „Zwrot i wymiana” Formularz możesz również napisać ręcznie. 
  • Jeżeli produkt jest uszkodzony, wartość zwrotu zostanie zmniejszona zgodnie z art. 34 ust. 4 O prawach konsumenta.
 3. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Towar należy odesłać na adres Sklepu – Trafmet, 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 1/72, z dopiskiem „ZWROT” lub „WYMIANA”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z danymi konta bankowego, na które Sklep powinien zwrócić pieniądze. Przesyłkę należy zapakować tak, aby nie została uszkodzona w czasie transportu.
 5. W przypadku wymiany towaru na inny całkowite koszty wymiany towaru ponosi Klient. Ponowna wysyłka towaru nastąpi po uiszczeniu przez Klienta kosztów wysyłki na konto Sprzedającego.
 6. W przypadku częściowego zwrotu, Klient traci prawo do darmowej wysyłki, jeżeli wartość zatrzymanych produktów jest niższa od kwoty minimalnej dla darmowej dostawy), spowoduje to pomniejszenie kwoty zwrotu odpowiednio o koszt przesyłki.
 7. Odesłany przez klienta towar do zwrotu lub wymiany nie może zawierać śladów użytkowania, zniszczenia i uszkodzenia.
 8. W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (wartość towaru brutto) wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem operatora płatności, z której skorzystał kupujący (Przelewy24).

VII Reklamacja

 1. Reklamacji podlegają wyłącznie fizyczne wady ukryte, powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym.  Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacje”
 2. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • Nazwę i dokładny adres sklepu
 • Datę i numer sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego
 • Nazwisko i imię oraz adres i numer telefonu klienta reklamującego obuwie,
 • Określenie towaru czyli: data nabycia, nazwa towaru, cena jednostkowa, dowód sprzedaży,
 • Przyczyny reklamacji: dokładne wymienienie wad oraz kiedy i w jakich okolicznościach powstały wady zostały stwierdzone
 • Żądania reklamującego
 • Czytelny podpis osoby reklamującej oraz sprzedawcy przyjmującego zgłoszenie
 1. Reklamowany towar wraz z wypełnionym zgłoszeniem należy przesłać na adres: Trafmet, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.